SOSYALSORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Çiftçiler Ailesi 1946 yılında başlayan ticaret hayatında; 1964 yılında ülkemizde ilk kez kamyonet montaj üretim ile başlayan otomotiv sektöründe çok önemli faaliyetlerin içinde olmuştur. Tevazu ve insana,çalışana saygı, edilen tecrübelerin paylaşımı, çevreye verilen önem ve içinden geldiği topluma değerler üretmek karakterimizdir. Sosyal sorumluluklarımızın gereği eğitim ve sağlık alanlarında toplum ihtiyaçlarına destek olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Çiftçiler Holding çatısı altındaki tüm iştirakler, "faydalılık", uyumluluk" ve "koruyuculuk" kavramlarını kendi alanlarındaki her türlü çalışma için ön koşul saymaktadır. Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz. Toplumsal gelişme ve ilerlemeye destek vermenin, olanakları ölçüsünde ülkenin tüm fert ve kuruluşları için topyekun bir sorumluluk olduğuna inanan Çiftçiler bu yöndeki çalışmalarını uzun yıllardır çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Çiftçiler, sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi kurumsal yapısının doğal bir gereği olarak görmektedir.

Screenshot

Sait Çiftçi İlköğretim Okulu İstanbul / Şişli

Okul binası İl Özel İdaresine aittir. Bu yapı, 1789 yılında 1.Abdülhamit tarafından yaptırılmış olup, 1895 yılından itibaren de okul olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1.Cihan Savaşı yıllarında karakol olarak kullanılmış, sonradan tekrar Milli Eğitim hizmetine verilmiştir.

1972 yılına kadar Teşvikiye İlkokulu olarak hizmet veren bina yıkılarak yerine çevre sakinlerinin de maddi katkıları ile yeni bir bina yapılmıştır.

1974 yılında tekrar hizmete açılan okula en fazla maddi katkı da bulunan kişinin ismi olan “SAİT ÇİFTÇİ” adı verilmiştir. Sait Çiftçi İlkokulu olarak yörede hizmet veren okul, 1992-1993 Öğretim yılında “SAİT ÇİFTÇİ İLKÖĞRETİM OKULU” olarak günümüze kadar gelmiştir.

Bugün, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 fen bilgisi laboratuvarı ve 10 derslik ile bünyesinde, 25 öğrencisi olan 1 anasınıfı, 30 kişilik sınıflarda öğrenim gören toplam 353 öğrenciye hizmet sunmaktadır. Görev yapan öğretmen sayısı 19'dur.

Sait Çiftçi Devlet Hastanesi İstanbul / Beşiktaş

Yılda ortalama 500.000 hastaya hizmet veren Sait Çiftçi Devlet Hastanesi, Sağlık Merkezi olarak 1972 yılında hizmete açılmıştır. 16 branşta poliklinik hizmeti ve 6 dalda laboratuvar hizmeti veren hastanede 40'a yakın hekim görev yapmaktadır.

Screenshot
Screenshot

Sabiha Çiftçi İlköğretim Okulu Mersin

Sabiha Çiftçi İlköğretim Okulu, Mersin eğitim camiasına önemli hizmetleri bilinen Sait Çiftçi tarafından eşinin adına 1976 yılında yaptırılmıştır. 1976’dan 1990 yılına kadar ilkokul, 1990 yılından beri ilköğretim okulu olarak eğitim hizmetine devam etmektedir. 610 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda 36 öğretmen, 27 sınıf, 2 bilgi teknolojileri sınıfı yer almaktadır. Dış mekanda ise basketbol ve çeşitli oyun alanları mevcuttur.

50. Yıl Chrysler İlköğretim Okulu Kocaeli / Gebze

Cumhuriyetimizin 50. yılında Chrysler A.Ş. tarafından 1973 yılında yaptırılmıştır. Okulda 17 derslik, 1 bilim teknolojileri sınıfı, 1 spor salonu mevcuttur. Okulumuzda 48 öğretmen görev yapmakta olup, her yıl okulumuzdan 1468 öğrenci yararlanmaktadır.

Screenshot